Bәdәn temperaturunu müәyyәn edәn robot yaradılıb

Bәdәn temperaturunu müәyyәn edәn robot yaradılıb

Türkiyәnin Ordu şәhәrindә yerlәşәn  M.Hilmi Güler Elm  vә Sәnәt Mәrkәzinin 6 müәllimi yeni növ koronavirus epidemiyasına qarşı görülәn tәdbirlәr çәrçivәsindә bәdәn temperaturunu müәyyәn edәn  vә maska verәn robot yaradıb.


Axeber.az techland.az-a istinadən bildirir ki, bu robot binaya daxil olanların bәdәn temperaturunu müәyyәn edir vә maska verir. Bәnәn temperaturu normal olanlara qapını açan robot bәdәn temperaturu yüksәk olanlara isә qapını açmayaraq lazımi şәxsә mesaj göndәrir.

Loading...